Soo, K., Kutsar, D. (toim.) (2004). Seksuaalse väärkohtlemise kogemused ja hoiakud Eesti noorte hulgas. Uuringu aruanne

Seksuaalse väärkohtlemise kogemused ja hoiakud Eesti noorte hulgas. Uuringu aruanne
Autorid: Kadri Soo, Dagmar Kutsar (toim.)Kaasautorid:
Judit Strömpl
Mare Ainsaar
Kadri Soo
Kristel Altosaar
Tiina Laur

Tartu Ülikool, Tartu Laste Tugikeskus
2004

Seotud teemad