Soo, K. (2010). Paarisuhtevägivald Eestis – levik ja tagajärjed. Lõppraport

Paarisuhtevägivald Eestis – levik ja tagajärjed. Uuringu lõppraport
Autor: Kadri Soo
Tartu Ülikool
Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut
Sotsiaalministeerium
2010

Seotud teemad