Part, Kai; Laanpere, Made; Rahu, Kaja; Haldre, Kai. Rahu, Mati; Karro, Helle. (2007) Eesti naiste tervis: seksuaal – ja reproduktiivtervis, tervisekäitumine, hoiakud ja tervishoiuteenuste kasutamine. Uurimisaruanne

Eesti naiste tervis: seksuaal – ja reproduktiivtervis, tervisekäitumine, hoiakud ja tervishoiuteenuste kasutamine. Uurimisaruanne
Autorid: Kai Part, Made Laanpere, Kaja Rahu, Kai Haldre, Mati Rahu, Helle Karro
Tartu Ülikooli Naistekliinik
2007
Originaali asukoht