Pereelu kvaliteedi tõstmine läbi soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise sotsiaalvaldkonnas (2009)

Projekti nimi: Pereelu kvaliteedi tõstmine läbi soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise sotsiaalvaldkonnas

Kestus: 01.02.2009 – 30.06.2009

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on suurendada perede elukvaliteeti läbi soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise-teadvustades ja pöörates tähelepanu sellistele olulistele valdkondadele nagu meeste osalus pereelus, meeste soorollide avardamine ning tagada meeste ja naiste võrdne juurdepääs eelarve ressurssidele.

Sihtgrupp:: mehed, tööandjad, poliitikakujundajad, ajakirjanikud

Tegevused: info kogumine, analüüsimine ja levitamine, seminarid ja ümarlauad sihtgrupile

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projektijuht: Liivi Pehk

Projekti käigus valminud materjalid:

Sootundlike eelarvete koostamine
Sootundlike eelarvete koostamise protsess Berliinis
Viini linna soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise mudel

Töö- ja pereelu ühitamine
Infomaterjal: 50:50 vastutus perekonnas ehk miks ka isad võiksid koju jääda

Projekti raames toimunud seminarid, ümarlauad ja muud üritused ning nende materjalid:

22. aprill 2009, Tallinn: Vabadus ja vastutus – isa kohaloleku mõju pereelu kvaliteedile
Seminari kava
Ettekanded
Pereelu, vabadus ja vastutus tänases Eestis (Mari Kalkun, Sotsiaalministeeriumi Perepoliitika juht)

12. mai 2009, Jõhvi: Sotsiaalne toimetulek läbi võrdsete võimaluste
Seminari kava
Ettekanded
Sooaspekt avalike teenuste kujundamisel ja osutamisel (Liivi Pehk, ENUT)
Sootundlike eelarvete rakendamise strateegia ja meetodid (Reet Laja, ENUT)
Soopõhine kasvatus Eesti lasteaedades (7 Tallinna lasteaias läbiviidud uurimistulemuste põhjal) (Kadri Aavik, ENUT)

1. juuni 2009, Tallinn: Hispaania suursaadiku ettekanne „Hispaania edusammudest soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel ja perepoliitika ümarlaud
Ümarlaua kava

18. juuni 2009, Tallinn: Ümarlaud „50:50 perekonnas- võrdselt jagatud vanemlik vastutus“
Ümarlaua kava
Ettekanded
Palgatöö ja majapidamistöö ühitamine Eestis: hoiakud ja tegelikkus (Mare Ainsaar, Eve Telpt, Tartu Ülikool)
50:50 perekonnas (Liivi Pehk, ENUT)

30. juuni, 2009, Tallinn: Seminar „Sotsiaalne toimetulek läbi võrdsete võimaluste- sotsiaalvaldkonna eelarvete analüüs kohalikes omavalitsustes”
Seminari kava
Ettekanded
Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine haridussüsteemis (Kadri Aavik, ENUT)
Muud materjalid
Õppematerjal 3R meetod: Soolise võrdõiguslikkuse edendamise vahendid Rootsi kohalikes omavalitsustes