MTÜde ja valitsustevaheline koostöö Lõuna-Kaukaasias eesmärgiga peatada naiste ja laste inimkaubitsemine (2007-2009)

Projekti nimi: MTÜde ja valitsustevaheline koostöö Lõuna-Kaukaasias eesmärgiga peatada naiste ja laste inimkaubitsemine (NGO and Governmental Cooperation Across the South Caucasus to Develop a Joint Response to Trafficking in Women and Children)(DDH Contract 118051)

Kestus: 2007 – 2009

Eesmärk: inimkaubitsemise vastu võitlemine Lõuna-Kaukaasia piirkonnas

Sihtgrupp: inimkaubitsemise ohvrid, politsei, kohtunikud, ajakirjanikud, sotsiaaltöötajad Armeenis, Gruusias ja Aserbaidžaanis

Tegevused: inimkaubitsemise hetkeseisu regulaarne monotooring Lõuna-Kaukaasias, anti-traffickingu keskuse rajamine piirkonnas, teemakohaste workshopide ja konverentside korraldamine, teavituskampaaniate läbiviimine, varjupaikade ning hädaabi telefoninumbrite võrgustiku rajamine piirkonnas.

Partnerid:

People’s Harmonious Development Society (Gruusia)
Hope & Help (Armeenia)
Azerbaijani Young Lawyers Union (Aserbaidžaan)
Projektijuht: Reet Laja

Rahastaja: Euroopa Komisjon

EUkomisjon