Õppereisid Vilniusse, Tallinnasse ja Helsingisse (2013-2014)

Projekti nimi:  Õppereisid Vilniusse, Tallinnasse ja Helsingisse

Kestus: 08.04.2013– 06.04.2014

Eesmärk: Jagada soolise võrdõiguslikkuse poliitikat puudutavat informatsiooni Soomes ja Eestis ning edendada naisorganisatsioonide võrgustiku arengut Soome ja Balti riikide vahel. Suurendada Soome informeeritust Vilniuses asuva EIGE tegevuse kohta ja arutada EIGE tööd eesti kolleegidega.

Sihtgrupp: Svenska Kvinneforbündet-i rahvusvaheline komitee ja kõik tema liikmed Soomes, ENUT ja Kodanikukoolitus Eestis, ning NYTKIS Soomes.

Tegevused: Tutvuda EIGE-ga Vilniuses; ENUT-iga, Kodanikukoolitusega ja PMN-iga Tallinnas; osaleda Christina Instituudi Konverentsil Helsingi Ülikoolis ja korraldada nimetatud konverentsi jälgedes ümarlaud Tallinna Ülikoolis.

Partnerid: Svenska Kvinneforbündet Soomes.

Projektijuht: Ilvi Cannon

Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu