Põhjamaade koostöö meediaaktivismi ja feministliku ajakirjanduse teemal (2013-2014)

Allt är Möjligt Media Watch Group (Rootsi) ja Feministiskt Perspektiv korraldasid koostöös Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ning Islandi organisatisooniga Stigamot kaks seminari Põhjamaade fooruml Malmös 12.-16. juunil 2014. Seminaride teemaks oli sugu meedias, teabe ja kogemuste jagamine ning sootundliku ja meediakriitikaga tegeleva võrgustiku tugevdamine Põhjamaades ja Balti riikides.

 

Loe ka
Nordic Cooperation on Media Activism and Feminist Journalism

 

nikk_logo

Projekti ja ENUTi osalemist toetas Põhjamaade Soouuringute Keskus NIKK