Kokman, Hiie – Feminism – väljakutse patriarhaadile

Kokman, Hiie
Feminism – väljakutse patriarhaadile

Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
osakond/õppetool: Sotsioloogia

Uurimistöö tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 1993