Klefeld, Tulvi – Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine

Klefeld, Tulvi
Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine

Juhendaja: Anu Laas
Õppeasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond

Uurimistöö tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2004

Lisad:

Seotud teemad