ENUTi kevadkonverents toimub 24. mail

ENUTi kevadkonverents pealkirjaga
Naistest ja meestest – seekord rohkem meestest!” toimub 24. mail 2019 Tallinnas.

Hotell Euroopa (Paadi 5), Ida-Euroopa saal.

Päevakava

9.00–9.30 Kogunemine. Tervituskohv
Avatud ENUT pop-up raamatukogu

9.30–9.40 Avasõnad. Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine

9.40–10.00 Sissejuhatus. Heaolu arengukava rakendamisest. Minister Tanel Kiik, Sotsiaalministeerium

10.00–10.15 Aasta parima sooteadliku MTÜ väljakuulutamine (tiitli väljaandmise 10. aasta)
Tunnustuskirja üleandmine (koos ministriga)

10.15–10.40 Kohvipaus

10.40–11.30 Teismeliste tervisekäitumise uuringust. Ene Tomberg, Lastekaitse Liit
Sooaspekti olulisus meeste tervise uuringutes. Ülle-Marike Papp, ENUT

Meeste tervis. Algatus „Pikema sõpruse päev“. Taivo Puuorg

11.30–12.10 Isad tänases Eestis. Taavi Tamkivi, MTÜ Lasterikkad Isad
Isade gruppide töökogemus Rootsis, Valgevenes ja Venemaal. Nikolai Jeremin

12.10–12.50 Endised tegevväelased tööturul. Andres Siplane, Kaitseministeerium;
Arutelu

12.50–13.40 Kohvipaus

13.40–14.10 Kellele on Eestis vaja vanemaid mehi? Iris Pettai, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut

14.30–15.00 Arutelu: kellele on vaja noori naisi? Johanna-Mai Riismaa, Zelos

15.00–15.45 Nais- ja meesuuringute ajakirja Ariadne Lõng uue numbri esitlus. ENUT, toimetuse kolleegiumi liige Mirjam Hinrikus; osalevad Kristi Malmberg jt autorid.

15.45–16.00 Kokkuvõtted. Konverentsi lõpetamine

Üritus Facebookis

__
Konverents toimub projekti „ENUT koos partneritega tasakaalus ja demokraatlikult areneva ühiskonna eest – võrdsuspoliitikat edendades” raames.