EQUAL projekt “Choices and Balance” (2005-2007)

Projekti nimi: “Choices & Balance”

Kestus: jaanuar 2005 – detsember 2007

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on suurendada väikelaste vanemate valikuid töö- ja pereelu ühitamisel ning tasakaalustada ülesannete ja rollide jaotust ühiskonnas. Ühe tulemusena nähakse paindlike töövormide laiemat levikut, mis võimaldaks väikelaste kõrvalt töötada ja selliselt mitte väga kauaks tööelust kõrvale jääda. Teiseks oluliseks tulemuseks on projekti käigus välja töötatav koolitus- ja nõustamisprogramm, mis aitab väikelaste vanematel naasta tööturule.

Sihtgrupp: väikelaste vanemad

Tegevused: väikelaste vanematele mõeldud koolitus- ja nõustamisprogrammi väljatöötamine, töö- ja pereelu ühildamist soodustavate ja pärssivate tegurite uuring, teavitustöö, ümarlauad, konverentsid ja seminarid

Partnerid:

  • Eesti Tööandjate Keskliit (juhtpartner)
  • Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
  • Poliitikauuringute Keskus PRAXIS
  • Rahvastikuministri büroo
  • SA Eesti Õiguskeskus (EÕK)
  • Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool ja Karjäärinõustamiskeskus
  • Ämmaemandate Ühing (Perekool.ee)

Rahastaja: Euroopa Liidu EQUAL algatus

ENUTipoolne projektijuht: Marion Pajumets

Projekti käigus valminud materjalid: materjalid on saadaval projekti kodulehel www.cb.ee