ENUTi Uudised 1/2007 – Töö- ja pereelu ühitamise erinumber

ENUTi Uudised 1/2007 – Töö- ja pereelu ühitamise erinumber

ENUT News 1/2007 in English – Work-life balance special edition

Sisukord / Contents

  • Toimetajalt / From the Editor / Lee Maripuu
  • “Choices & Balance” projekti tutvustus / Introducing the project Choices & Balance / Kristi-Jette Remi
  • Painlikud töövormid kui lahendus töö ja pereelu konfliktile / Flexible forms of work as an answer to the work and family conflict / Marre Karu
  • Paindlikud töövormid töötaja pilgu läbi / Flexible forms of work from worker’s point of view / Ave Kala
  • Kaugtöö ja kaugtöökeskused / Telework and telework centres / Kadri Seeder
  • Töö- ja pereelu ühitamine on koostöö / Combining work and family life is cooperation / Marion Pajumets
  • Lapsehoiu tänased probleemid ja võimalikud lahendused / Contemporary problems with childcare and possible solutions / Erika Vahtmäe
  • Koolitus aitab lapsevanematel tööturule naasta / Training helps parents to return to work / Ave Lobja
  • Sündmused / Activities

pdfLae alla / Download PDF