ENUTi Uudised 2/2000

ENUTi Uudised 2/2000

Sisukord

 • Toimetajalt
 • Euroopa Liidu võrdõiguslikkuse poliitika / Jacqueline de Groote
 • Võrdõiguslikkuse olemus: üks vaade sugupooleküsimustele /Jean-Jacques Subrenat
 • Pariteedi küsimus prantsuse õiguslikus kontekstis / Eric Millard
 • Eesti naised ja Euroopa Sotsiaalharta / Eda Sepp
 • Eesti ühinemine sotsiaalhartaga ja sellest tulenevad ülesanded / Siiri Oviir
 • Meeste ja naiste palkade erinevused / Petra Lantz de Bernardis
 • Võrdõiguslikkus ja tõenduskoorem/ Gunilla Edelstam
 • Vanemapuhkus / Peter Andersen Hove
 • Naiste võimalused tööturul / Reet Laja
 • Pereelu ja vanemate õigused pärast lahutust: olukord Eestis / Ingegerd Municio
 • Naiste roll aitamaks kaasa integratsioonile Eesti ühiskonnas / Katrin Saks
 • Konverentsi kokkuvõte / Reet Laja
 • ENUT andis hea soojendusdressi / Liisa Pakosta
 • Muud sündmused
 • Tulevikuplaanid

pdfLae alla PDF

 

ENUT News 2/2000 in English

Contents

 • Editor’s Note
 • European Union Policy on Equality / Jacqueline de Groote
 • Equality Matters/ Jean-Jacques Subrenat
 • The Question of Parite in the French Legal Context / Eric Millard
 • Tasks for Estonia after Ratification of the Social Charter / Siiri Oviir
 • Wage Differentials between Women and Men / Petra Lantz-de Bernardis
 • Equal Wages / Janek Laidvee
 • Gender Equality and the Burden of Proof / Gunilla Edelstam
 • Paternal leave / Peter Andersen Hove
 • Women’s Possibilities in the Labour Market / Reet Laja
 • Constructing Family Life and Parenthood After Divorce / Ingegerd Municio
 • Women and Integration in Estonia / Katrin Saks
 • A Synopsis of the Conference /Reet Laja
 • ENUT gave me Good Running Shoes / Liisa Pakosta
 • Other Events
 • Future Plans

pdfDownload PDF