Ilmus ajakirja “Ariadne Lõng” esimene number

Teisipäeval, 17. oktoobril 2000 kell 16.00 toimus Tallinna Pedagoogikaülikoolis Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuses ajakirja ARIADNE LÕNG presentatsioon.

See on esimene ajakiri Eestis, mis tegeleb akadeemilise feminismi, naisuurimuse ja soouurimusega. ARIADNE LÕNG pakub artikleid, mis lähtuvad sotsioloogia, kirjandusteaduse, kunstiteaduse, psühholoogia ning filosoofia vaatenurgast. Väljaande esimene topeltnumber on pühendatud sotsioloog Anu Naruski mälestusele.

Autorite hulgas on Oslo ülikooli professor Suzanne Lie, kirjandusteadlased Tiina Kirss, Leena Kurvet-Käosaar ja Toril Moi, soouuringute doktorant Katrin Kivimaa, sotsioloogid Anu Narusk, Leeni Hansson ja Virve-Ines Laidmäe, psühholoogiaprofessor Marika Tiggemann, kultuuriajalehe “Sirp” kunstitoimetaja Reet Varblane, kunstiajaloolane Eda Sepp, K. Ristikivi muuseumi teadur Mirjam Hinrikus ning filosoofiadoktor Lynda Lange.

Ajakirja saab osta või laenutada ENUTist.