Seminar “Mees ja maskuliinsus muutuvas ühiskonnas”

17.-18. novembril 2000 toimub Tallinna Pedagoogikaülikoolis seminar “Mees ja maskuliinsus muutuvas ühiskonnas”.

 

Seminari kava:

Reede, 17.november – Mehed ja maskuliinsus: sissejuhatus

9.00 Registreerimine ja hommikukohv (ENUT-is, TPÜ peamaja IV korrus)
10.00 Tervituskõne: TPÜ prorektor Larissa Jõgi. Avasõnad: prof. Suzanne Lie, Oslo ülikooli Haridusalaste Uuringute Instituut
10.30 Sugu ja kultuur – Jürgen Lorentzen, Oslo ülikooli Skandinaavia-uuringute ja Võrdleva Uurimuse osakond
11.00 Maskuliinsus ja sugude võrdõiguslikkus – Knut Oftung, Sugude Võrdõiguslikkuse Keskus, Oslo, Norra
11.30 Diskussioon
12.00 Jagatud vanemluse ja kaasvanemluse aspektid – Jouko Huttunen, Jyväskylä ülikool
12.30 Lõuna / Pressikonverents ENUT-is

Isadus

13.30 Isade osa vanemapuhkusest Norras – Knut Oftung
14.00 Isade olukord tänases Eestis – prof. Jüri Uljas, Tallinna Pedagoogikaülikool
14.30 Grupitöö isaduse teemal, gruppe juhivad Eesti ja Skandinaaviamaade kõnelejad
16.30 Gruppide ettekanded
17.00 – 18.30 Vastuvõtt, Jarõna Ilo näituse “Mees ja naine” avamine ning meesuurimusalaste raamatute näitus ENUT-is.

Laupäev, 18.november – maskuliinsuste kaardistamine

10.00 Mehed ja vägivald – Jürgen Lorentzen
10.45 Valge Lindi Kampaania – Knut Oftung ja Jürgen Lorentzen
11.15 Sotsiaalsed probleemid Eestis läbi naiste ja meeste nägemuse – Rein Vöörmann, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
11.45 Diskussioon
12.00 Lõuna

Meesuurimus – kas väljakutse Eesti jaoks?

13.00 Mis on meesuurimus? – Jouko Huttunen
13.30 Meeste ja maskuliinsuste uurimine – Jürgen Lorentzen
14.00 Eesti meeste sotsiaalsed probleemid – prof. Voldemar Kolga
14.30 Diskussioon
15.00 Kokkuvõtted – Voldemar Kolga
15.30 Kohvipaus
15.45 Kuidas läbi viia meesuurimust (koostöö ja uurimus) – Jouko Huttunen ja Voldemar Kolga. Arutelud ja plaanide tegemine võrdlevateks uurimusprojektideks.

 

Seminari korraldas Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, finantseerisid Norra Välisministeeriumi Ajakirjanduse, Kultuuri ja Informatsiooni osakond ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu.