ENUTi Uudised 1/2000

Sisukord

 • Toimetajalt
 • Palju õnne, Tarja Halonen!
 • Inimõigused, sooline võrdõiguslikkus ja Eesti seaduste kohandamine EL seadusandluse valguses / Julia Vahing
 • Mida tähendab “gender mainstreaming”?
 • Võrdne tasustamine / Janek Laidvee
 • Võrdõiguslikkus Eestis / Marika Linntam
 • Euroopa Sotsiaalharta / Mari-Liis Sepper
 • Sotsiaalharta ja EL-ga liitumise tingimused eestlastele / Iivi Masso
 • ENUTi uuring sotsiaalharta teemal / Kati Hammer-Pratka
 • Naisemünt / Kalli Klement
 • ENUTi Ümarlaud / Marika Truumure
 • Kunstinäitus ENUTis
 • Muud sündmused
 • Tulevikuplaanid
 • Konverentsi kava

pdfLae alla PDF

 

 

 

ENUT News 1/2000 in English

Contents

 • Editor’s Note
 • Congratulations, Tarja Halonen!
 • Human Rights, Gender Equality and Adjustment for Estonia’s Laws to conform to EU Legal Codes / Julia Vahing
 • What is Gender Mainstreaming?
 • Equal Rights in Estonia / Marika Linntam
 • European Social Charter / Mari-Liis Sepper
 • Social Charter and Conditions of EU Membership or Estonians / Iivi Masso
 • Estonian Women and European Social Charter / Eda Sepp
 • ENUT research on Social Charter / Kati-Hammer Pratka
 • Women’s Coin / Kalli Klement
 • ENUTs Roundtable / Marika Truumure
 • Art Exhibition at ENUT
 • Other Events
 • Future Plans
 • Conference Program

pdfDownload PDF