ENUTi Uudised 3/1999

ENUTi Uudised 3/1999

 • Toimetajalt
 • Seminari ettekanded:
  • Milleks kaasata naisi poliitikasse? / Valve Kirsipuu
  • Kus asub poliitiline võim? / Ilvi Cannon
  • Keel ja poliitiline võim / Kristiina Ross
  • Seadusandliku raamistiku alused / Liina Tõnisson
  • Poliitiliste vaidlusküsimuste tõstatamine ja lahendamine: Soome kogemus / Anne Holli
 • Töörühmade kokkuvõtted:
  • Kuidas tulla toime meediaga?
  • Kuidas lugeda seadusandlikke tekste?
  • Kuidas teha koostööd?
  • Kuidas ära tunda kohalikke probleeme?
  • Kuidas võita valimisi?
  • Konverentsid ja seminarid
  • ENUTi Ümarlaud / Marika Truumure
  • Femina Baltica
  • Suvekool Jurmalas
  • Teised sündmused
  • Raamatukogu uudised
  • Külastajad
  • Tulevikuplaanid
  • Eesti naised Euroopa Liidu kodanikena – kahepäevase seminari esialgne programm

pdf Lae alla PDF

 

ENUT News 3/1999 in English

Contents

 • Editor’s Note Papers presented at the seminar
 • Seminar papers:
  • Why include women in politics? / Valve Kirsipuu
  • Where does political power reside? / Ilvi Cannon
  • Language and political power / Kristiina Ross
  • Legal framework for elections / Liina Tõnisson
  • Identifying Political Issues and Finding Solutions: Experiences from Finland / Anne Holli
 • Workshop summaries:
  • How to handle media?
  • How to work together?
  • How to read legal texts?
  • How to identify local issues?
  • How to win elections?
  • Conferences and seminars
  • ENUT roundtable / Marika Truumure
  • Femina Baltica
  • Summer school
  • Other events
  • Library news
  • Visitors
  • Future plans
  • Estonian Women as Future Citizens in the EU: Preliminary draft of two-day Seminar, March, 2000

pdf Download PDF