ENUT osales Euroopa Komisjoni avalikus konsultatsioonis palkade läbipaistvuse teemal

5. märtsist kuni 29. maini 2020 toimus Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon palgalõhe ja palkade läbipaistvuse teemal.

Konsultatsiooni eesmärk oli saada sisendit uue õigusliku algatuse ettevalmistamiseks, millega sätestatakse EL-tasandil siduvad meetmed meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte tugevamaks rakendamiseks palkade läbipaistvuse suurendamise abil. Teadaolevalt plaanib Euroopa Komisjon palkade läbipaistvust käsitleva õigusliku algatuse ettepanekuga välja tulla 2020. aasta IV kvartalis.