Ehin, Kristiina – Naise enesetunnetuse peegeldusi eesti lüroeepilises regilaulus

Ehin, Kristiina – Naise enesetunnetuse peegeldusi eesti lüroeepilises regilaulus (2001)

Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Filosoofiateaduskond Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool
Uurimuse juhendaja: dots. Tiiu Jaago
Uurimuse tüüp: bakalaureusetöö

Täistekst: http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/33111