Ehin, Kristiina – Eesti vanema ja uuema rahvalaulu tõlgendusvõimalusi naisuurimuslikust aspektist

Ehin, Kristiina – Eesti vanema ja uuema rahvalaulu tõlgendusvõimalusi naisuurimuslikust aspektist (2004)

Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Filosoofiateaduskond Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool
Uurimuse juhendaja: Tiiu Jaago
Uurimuse tüüp: magistritöö

Täistekst: http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/991