Eespere, Katri – Söömishäirete olemus ja tekkepõhjused erinevate vaatenurkade ristteel: tütarlaste ning arstide nägemused

Õppe-/uurimisasutus: EHI
Osakond/õppetool: Ühiskonnateooria õppetool/ sotsioloogia
Uurimuse juhendaja: Mikko Lagerspetz
Lehekülgi: 95
Uurimuse tüüp: BA