Derman, Niina – Tallinna naiste perekonna ja töö ühitamise probleemidest: etnosotsiaalne aspekt

Õppe-/uurimisasutus: TPÜ
Osakond/õppetool: sotsiaalteadukond, sotsioloogia osakond
Uurimuse juhendaja: Leeni Hansson
Uurimuse tüüp: magistritöö