Choices & Balance: paindlikud töövormid töö-ja pereelu ühildamisel

Uuringu eesmärk oli analüüsida paindlike töövormide levikut ja rolli väikelaste vanemate tööturule tagasi tulemisel ning töö- ja pereelu ühildamisel. Uurimus moodustas osa projektist Choices & Balance, mis viiakse läbi seitsme organisatsiooni koostöös Eesti Tööandjate Keskliidu juhtimisel. Kogu projekti eesmärk oli suurendada väikelaste vanemate valikuid töö- ja pereelu kokkusobitamisel. Lisaks PRAXISe poolt läbiviidud taustauuringule hõlmas projekt ka hoiakute ja seadusandluse analüüsi ning koolitus-ja nõustamisprogrammi väljatöötamist, piloteerimist ning teavituskampaania korraldamist. Projekti rahastati Euroopa Sotsiaalfondi EQUAL programmist.

PRAXISe poolt läbi viidud taustauuring sisaldab ülevaadet paindlikest töövormide liikidest ja levikust teiste riikide kogemuse põhjal. Samuti analüüsiti nende levikut Eesti tööturu kontekstis ning vaadeldi erinevate sotsiaalpoliitiliste instrumentide mõju mittetraditsiooniliste töövormide kasutusele ning töö- ja pereelu ühildamisele. Uuringu tulemused avalikustati 2006. aasta sügisel.

Ettekanded

Artiklid