Oma Hääl (2014-2015)

Projekti nimetus: Oma hääl
Projekti periood: 21.10.2014–30.12.2015
Projekti koduleht: www.feministeerium.ee
Juhtorganisatsioonid: MTÜ Oma Tuba

Partnerid: Eesti Inimõiguste Keskus, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti LGBT Ühing
Projektijuht: Nele Laos

Projekti sisu: Projekti otsene eesmärk on parandada organisatsiooni (MTÜ Oma Tuba) ja projekti kaasatud organisatsioonide võimekust kommunikatsiooni valdkonnas ning luua Eestis olukord, kus võrdõiguslikkust väärtustav vaatepunkt, soopõhine mõjuanalüüs ning soo- ja seksuaalvähemuste vaatenurk on süsteemselt avalikus ruumis esil. Sealjuures esindab seda vaatenurka mitte ekspertide-, vaid tavainimeste keel ja hääl ning toimivat debatti iseloomustab lisaks arvamuste paljususele kvaliteet ja perspektiivide mitmekesisus.
Lisaks on fookuses projekti partnerite (Eesti Inimõiguste Keskus, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti LGBT Ühing) võimekuse parandamine sootemaatikat puudutavaks avalikuks kommunikatsiooniks. Projekti jooksul toimuvad partneritele koolitused, mille eesmärk on andja osalejatele teadmisi oma meediatööd ja avalikku kommunikatsiooni korraldamiseks viisil, mis süvendab nende fookust ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste perspektiivi adresseerimisel oma suhtekorralduses, samuti aitavad koolitustel õpitu neil sooküsimustes arvamusliidri positsiooni luua ja seda paremini rakendada.
Projekti pikemaajaline eesmärk on tugevdada soolise võrdõiguslikkuse alast huvikaitsetegevust Eesti ühiskonnas, mille tulemusel tekiks soolise võrdõiguslikkuse ideele laiapõhine ühiskondlik toetus.

Rahastaja: Projekti toetab Norra toetuste 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programm.

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga