Kontakt

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus Registrikood: 80005690Narva mnt 25-510, 10120 Tallinn (“Terra maja”, 5. korrus)A/A EE222200221031285550Liikmemaks on 10 eurot pensionärile ja üliõpilasele, 15 eurot töötavale liikmele Telefon 640 9173Üldine e-post: enut@enut.ee Lahtiolekuajad E, K, N 12-16 | T 12-18 | R 12-14Kui soovite laenutada väljapool lahtiolekuaega andke märku e-posti aadressil enut@enut.ee. Tagastatavad raamatud saab väljapool lahtiolekuaega jätta ka Terra maja valvelauda (lisage leheke

Sooteadlik MTÜ

Alates 2010. aastast korraldab ENUT konkurssi “Parim sooteadlik MTÜ”. Konkursiga soovime läbi kodanikuühenduste aktiivsuse kaasa aidata demokraatliku ühiskonna arengule, tugevdada põhiõiguste kaitstust ning toetada võrdse kohtlemise põhimõtete järgimist ja edendada soolise võrdõiguslikkuse alaste teadmiste propageerimist. Projekti rahastajad on läbi erinevate projektide olnud Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Friedrich Eberti Fond, Hasartmängumaksu Nõukogu, Sotsiaalministeerium ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Konkursi

Meist

ENUT on lühend Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusest. Oleme mittetulunduslik valitsusväline organisatsioon, mille tegevusest on kõik huvilised oodatud osa saama. ENUT registreeriti 1997. a. aprillis. Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25-510) asuv keskus on esimene naiste teabekeskus Eestis, kus on ka nais- ja sugupooleuuringute-alane raamatukogu. ENUTi laiem eesmärk on parendada arusaamu inimõigustest ja aidata kaasa demokraatia arengule,

Strateegia

Missioon Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) on mittetulundusühing, mis on pühendunud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamisele kõigis ühiskonnaelu valdkondades. Visioon ENUTi visiooniks on naiste ja meeste võrdõiguslikkusel baseeruv kodanikuühiskond, kus ENUTil on oluline roll avaliku sektori, avalikes huvides tegutsevate ühenduste ja erasektori ühendamisel võrdõiguslikkuse tagamiseks, olles sootemaatiline infoallikas

Logo

Soovitame… …alati võimaluse korral kasutada klassikalist (sinist) logovarianti; …võimaluse korral kasutada eksponeerida logo valgel või heledal taustal; logo võib eksponeerida ka musta, valge või hallina, kuid alati peab logo ja tausta vahel olema piisav kontrast; logo eksponeerimisel palume alati säilitada logo originaalne külgede suhe. Logo kujundajale Kujundajale mõeldud failid on vektorgraafikas ja sobivad logo lisamiseks

Ruumide rentimine

ENUTi ruume saab kasutada ka mittetulundusühingute üritusteks eelneval kokkuleppel. Võtke meiega ühendust!    

Toeta ENUTi tegevust

Soovi korral on Teil võimalus meid toetada. ENUT on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirjas. Annetaja saab annetuse arvata maha oma maksustamisele kuuluvast tulust annetuse tegemise aastal. ENUTi pangakonto number: EE652200221011043495 Saaja nimi: Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus Selgitus makse juurde: “toetus ENUTile” + teie nimi ja kontaktandmed + toetaja isiku- või registrikood   Aitäh!    

Partnerid ja toetajad

ENUTi praegused partnerid ja toetajad: Euroopa Komisjon Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut Hasartmängumaksu Nõukogu Friedrich Eberti Fond NIKK – Põhjamaade soouuringute instituut Norra Välisministeerium Norway Grants Põhjamaade Ministrite Nõukogu Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Sotsiaalministeeriumi Soolise võrdõiguslikkuse osakond Tallinna Rahvusvaheline Rotary Klubi Tallinna Ülikool Välisministeerium   ENUTi varasemad toetajad: Avatud Eesti Fond Ameerika Naiste Selts

Majandusaasta aruanded

Majandusaasta aruanne 2009 Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 2011 Majandusaasta aruanne 2012 Majandusaasta aruanne 2013 Majandusaasta aruanne 2014 Majandusaasta aruanne 2015 Majandusaasta aruanne 2016 Majandusaasta aruanne 2017 Majandusaasta aruanne 2018 Majandusaasta aruanne 2019 Majandusaasta aruanne 2020 Majandusaasta aruanne 2021

Põhikiri

Mittetulundusühingu  Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus põhikiri I Keskuse nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta 1.1. Keskuse ametlik nimi on ”Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus”. Keskuse ametliku nime lühendiks on “ENUT”.1.2. Keskuse asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.1.3. Keskuse eesmärgiks on tegutseda infokeskusena, mis kogub, korrastab ja vahendab nais- ja meesuuringute ning sugupoolte alast teavet, toetab ja koordineerib vastavat

Ajalugu

Asutamine ENUT registreeriti mittetulundusühinguna aprillis 1997. Asutamise eestvedajateks olid Kanada eestlane Eda Sepp ja Norra ameeriklane ning Oslo ülikooli professor Suzanne Lie, kes töötasid koos huvilistega Tallinna Pedagoogikaülikoolist (aastast 2005 Tallinna Ülikool), Tartu Ülikoolist ja Sotsiaalministeeriumist. Seati eesmärgid, koostati põhikiri ja valiti juhatus. ENUTi asutamise toetajaid on olnud palju, sh võib nimetada EL PHARE Macro