Soovi korral on Teil võimalus meid toetada.

ENUT on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirjas. Annetaja saab annetuse arvata maha oma maksustamisele kuuluvast tulust annetuse tegemise aastal.

ENUTi pangakonto number: EE652200221011043495
Saaja nimi: Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
Selgitus makse juurde: “toetus ENUTile” + teie nimi ja kontaktandmed + toetaja isiku- või registrikood

 

Aitäh!