Sooteadlik MTÜ

Alates 2010. aastast korraldab ENUT konkurssi “Parim sooteadlik MTÜ”. Konkursiga soovime läbi kodanikuühenduste aktiivsuse kaasa aidata demokraatliku ühiskonna arengule, tugevdada põhiõiguste kaitstust ning toetada võrdse kohtlemise põhimõtete järgimist ja edendada soolise võrdõiguslikkuse alaste teadmiste propageerimist. Projekti rahastajad on läbi erinevate projektide olnud Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Friedrich Eberti Fond, Hasartmängumaksu Nõukogu, Sotsiaalministeerium ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Konkursi