Võrdse palga päev ja nädal 2018

Mis toimub võrdse palga päeval seekord? Üritusi, arutelusid ja aktsioone, mida korraldavad erinevad organisatsioonid, jagub mitmele päevale. Tutvu lähemalt allpool!

 

2. aprill: Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) kutsub osalema ja kaasa mõtlema võrdse palga päeva hommikukohvil

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) kutsub osalema ja kaasa mõtlema võrdse palga päeva hommikukohvil. Kuupäev: 2.04.2018 Kellaaeg: 10.00–11.00 (kogunemine 9.30) ...

5. aprill: arutelu “Kas ja kus palgad avalikustada? Kes avalikustab?”

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus korraldab 5. aprillil kell 14.00-16.30 Euroopa Liidu Maja infokeskuses (Tallinn, Rävala pst 4) taas palgalõhe vähendamise ...

2.-3. aprill: osale võrdse palga toetusaktsioonis

Eestis on naiste-meeste palgalõhe ikka Euroopa Liidu suurim. Naiste ligi kolmandiku võrra madalam palk mõjutab nii naiste majanduslikku sõltumatust kui ...

4. aprill: webinar “Naine, sa oled rohkem väärt, kui arvad!”

Kas sa oled tabanud end kunagi mõttelt, et sa pole piisavalt hea sellele lahedale töökohale kandideerimast? Kas sa oled töövestlusel ...

Vaata salvestist: BPW Estonia võrdse palga päeva arutelu 2. aprillil 2018

Eestis valitseb palgasaladuse kultuur, milleks ei kohusta miski, leiti võrdse palga päeva arutelul. Töövahendajate, aga ka ettevõtete kogemuse põhjal on ...

Riik asub vähendama soolist palgalõhet avalikus sektoris

Täna, võrdse palga päeval [2. aprillil], saatis sotsiaalministeerium kooskõlastusringile soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu muudatused, millega luuakse senisest mugavamad lahendused soolise ...

Riik astub täiendavaid samme soolise palgalõhe vähendamiseks avalikus sektoris

Valitsus kiitis eilsel kabinetinõupidamisel heaks tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ettepanekud soolise palgalõhe vähendamiseks avalikus sektoris, mille kohaselt suurendatakse palkade ...

ENUT Võrdse palga päev 2018

Väikeste, raskelt tulevate sammudega edasi – nii näitavad soolise palgalõhe viimased andmed Eurostatilt. Oleme ikka veel Euroopa Liidus nimekirja lõpus ...

 

 

Statistika

Eesti on Eurostat’i andmeil endiselt palgalõhe osas Euroopas esikohal. Meie naised saavad meestest palka 25,3 protsenti vähem, seejuures Euroopa keskmine on 16,2 protsenti.

Palk ei mõjuta ainult palgasaaja tänast olukorda, vaid ka tuleviku sissetulekuid (pension, vanemahüvitis, tööstuskindlustushüvitis), st ebavõrdne kohtlemine täna loob eelduse pikaajaliseks ebavõrdseks olukorraks. Soolist palgalõhe mõjutavad erinevad aspektid, näiteks naiste kojujäämine tänu pereloomisele, sooline segregatsioon töökohtadel jm. Ebavõrdne kohtlemine kahjusta ainult naisi, kes vähem palka saavad, vaid võib mõju avaldada ka teistele ühiskonna liikmetele (nt üksikemade lapsed jt tema sissetulekust mõjutatud pereliikmed jne).

Tutvu Eurostat statistikaga http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/3-07032018-BP