Uuring “Sooaspekt Eesti kutsehariduses: õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud”

ENUT viis läbi kvalitatiivse uuringu “Sooaspekt Eesti kutsehariduses: õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud”. Uuring on osa suuremast projektist “SIHT – Sooaspekti Integreerimine õpetaja Haridusse ja Täiendkoolitusse”. Täpsem info projektist: http://www.enu.ee/enu.php?keel=1&id=526

ENUTi uuringu eesmärgiks oli selgitada, kuidas mõtestatakse Eesti kutsehariduses soolisust ja soolist võrdõiguslikkust. Samuti selgitab uuring, millised on uuritavate hoiakud, teadmised ja valmisolek oma töös sooaspekti arvesse võtta ning soolist võrdõiguslikkust kutsehariduses edendada.

Uuringusse kaasati kolm sihtgruppi: kutseharidusele spetsialiseerunud haridusametnikud ning vastavate põhimõtete ja arengukavade koostajad (eksperdid), kutseõppeasutuste juhid ning kutseõppeasutuste õpetajad. Intervjuud viidi läbi 2014. aastal.

Projekti “SIHT – Sooaspekti Integreerimine õpetaja Haridusse ja Täiendkoolitusse” raames teostatud uuringu lõppraport on kättesaadav siit

 

ENUT_logo_ENG elal ENU logo UT logo KUN logo TLU logo

Uuring valmis Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaua (ENÜ) ühisprojekti “SIHT- Sooaspekti Integreerimine õpetaja Haridusse ja Täiendkoolitusse” (2014-2015) raames. Projekti rahastati Norra finantsmehhanismi 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programmist. Projekti juhib Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus, partneriteks on Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti Lasteaednike Liit ja KUN keskus, Norra.sotsiaalministeeriumnorway_grants