Töö- ja pereelu ühitamine: isade osaluse suurendamine lastekasvatamises (2008)

Projekti nimi: Töö- ja pereelu ühitamine: isade osaluse suurendamine lastekasvatamises

Kestus: 15.02.2008 – 15.06.2008

Eesmärk: Projekti eesmärgiks pöörata meeste ja isade, riigiasutuste ja tööandjate tähelepanu isade vähesele osalusele lastekasvatamises ning tutvustada neile võrdselt jagatud vanemarollide eeliseid.

Sihtgrupp: mehed, isad, riigiasutused, tööandjad

Tegevused: teemakohase info kogumine ja analüüsimine, sh välismaistest allikatest, info levitamine, teadlikkuse tõstmine. Projekti raames toimus 1 seminar

Partnerid: Naiskoolituse Keskus, Soome Naisorganisatsioonide Ühendus (NYTKIS)

Projektijuht: Kadri Aavik

Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Projekti käigus valminud materjalid:
10. juunil 2008 toimunud seminari “Töö- ja pereelu ühitamine:  kaasaja trendid, isades osalus töö- ja pereelus” ettekanded