Inimkaubanduse vastu võitlemine ja MTÜde sootemaatiline koostöö: Gruusia, Aserbaidžaani ja Armeenia MTÜde õppevisiit Eestisse (2008)

Projekti nimi: Inimkaubanduse vastu võitlemine ja MTÜde sootemaatiline koostöö: Gruusia, Aserbaidžaani ja Armeenia MTÜde õppevisiit Eestisse

Kestvus: 15-20. detsember, 2008

Eesmärk: Projekti otseseks eesmärgiks on vahetada inimkaubitsemise alast infot projektis osalevate MTÜde vahel ning tutvustada Lõuna-Kaukaasia MTÜdele Eesti kogemusi (riiklike institutsioonide ja MTÜde tasandil) naiste ja lastega inimkaubitsemisega võitlemisel. Laiemaks eesmärgiks on edendada koostööd Eesti ja Lõuna-Kaukaasia (nais)organisatsioonide vahel. Projekt on toetavaks tegevuseks ENUTi projektile MTÜde ja valitsustevaheline koostöö Lõuna-Kaukaasias eesmärgiga peatada naiste ja laste inimkaubutsemine.

Sihtgrupp: Projektis osalevad MTÜd ja riigiametnikud, kaudsemalt teised Lõuna-Kaukaasia riikide inimkaubitsemise ennetamisega tegelevad MTÜd ja riigiasutused, kellele projektis osalejad õpitut ja kogetut tutvustavad

Tegevused: Õppevisiidi käigus külastavad Gruusia, Aserbaidžaani ja Armeenia MTÜde ja riigiametite esindajad mitmeid Eesti MTÜsid ja riigiasutusi, mis tegelevad naiste ja laste inimkaubitsemise vastu võitlemise ning soolise võrdõiguslikkuse küsimustega üldisemalt (naiste varjupaigad, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Justiitsiministeerium). Samuti vahetatakse omavahel kogemusi ja infot ning toimub mitmeid seminare ja ümarlaudu.

Partnerid:

  • Hope & Help, Armeenia
  • People’s Harmonious Development Society, Gruusia
  • Azerbaijani Young Lawyers Union, Aserbaidžaan

Projektijuhid: Reet Laja, Kadri Aavik

Rahastaja: Avatud Eesti Fondi Ida-ida: Piiriülese koostöö programm