TLÜ soouuringute uurimisrühm

Interdistsiplinaarne soouuringute uurimisrühm koondab Tallinna Ülikoolis tegutsevaid soouurijaid ja soouuringutest huvitatud teadlasi (sh doktorante). TLÜ soouuringute uurimisrühm on rahvusvaheliste soouuringute tippkeskuste võrgustiku RINGS liige.

Eesmärgid ja tegevused

  • kõrgetasemelise ja interdistsiplinaarse soouurimusliku teadustöö koondamine ja süstemaatiline edendamine TLÜ-s;
  • TLÜ soouurijate ja soouuringutest huvitatud teadlaste (sh doktorantide) koostöö arendamine (ühispublikatsioonid, üritused, infovahetus);
  • rahvusvahelise soouurimusliku teaduskoostöö edendamine partnerluses välisülikoolide ja -teadlastega (ühispublikatsioonid, rahvusvahelised mobiilsused, konverentsid ja seminarid, rahvusvahelistes teadusvõrgustikes osalemine jne.);
  • soouurimusliku õppetöö arendamine TLÜ-s (eesti- ja ingliskeelsed kursused kõigil õppetasemetel, suve- ja talvekoolid, doktorikoolid, soouurimuslike üliõpilastööde juhendamine jne.);
  • soouuringute jätkusuutlikuse tagamine TLÜ-s ((välis)rahastuse taotlemine jne.);
  • soouurimusliku teadustöö populariseerimine (artiklite kirjutamine Eesti meediasse);
  • soouuringute keskuse rajamine TLÜ-s.

Uurimisrühma tööd toetab perioodil 1.09.2018-31.08.2020 TLÜ uuringufond.

Võta ühendust

 

Vt ka

www.tlu.ee/gender