Seminar „Valimiste aasta: naised Eesti ja Euroopa poliitikas“ 8. märtsil 2019 Tartus

8. märtsil toimus Tartus ENUTi ja Euroopa Parlamendi Bürooga koostöös seminar, mille peatemaks oli sooline tasakaal ja valimisaktiivsus Eesti ja Euroopa poliitikas. Seminaril avatud pop-up raamatukogus sai tutvuda poliitika temaatilise kirjandusega ENUTi raamatukogust. Üritusele kutsusime üliõpilasi, noori, vabaühendusi, arvamusliidreid, erakondade esindajaid, vabatahtlikke. Eesmärgiks oli vaadata, kuidas on naiste olukord poliitikas ajas muutunud, teha võrdlusi teiste riikidega ning ka innustada naisi enam poliitikas aktiivselt osalema, aga ka tõsta üleüldist valmisaktiivsust. Päevajuhiks oli Anna Karolin, SpeakSmart koolitaja ja moderaator ning vabatahtlik Valimiste Valvurites

Päevakava

Algus kl 11.45. Kogunemine, tervituskohv

12.15–12.35 Naised Poliitikas. Mirjam Allik, Glasgow Ülikool (vaata ettekannet (PDF))

12.35–12.55 Naised poliitikas peale Riigikogu valimisi 3. märtsil 2019. Kuidas me selle tulemuseni oleme jõudnud? Liia Hänni, E-Riigi Akadeemia (vaata ettekannet (.PDF))

12.55–13.15 Ettekandjate arvamustevahetus

13.15–13.30 Küsimused, vastused

13.30–13.45 Kohvipaus

13.45–14.00 Euroopa Parlamendi valimised: seekordlähenvalima.eu üleskutse

14.00–14.30 Euroopa Parlamendi valimised: tähendus, tähtsus, aktuaalsed küsimused. Piret Ehin, Tartu Ülikool (vaata ettekannet (.PDF))

14.30–14.45 Rohkem naisi Euroopa Parlamenti! Arutelu naiste saavutatust Euroopa Parlamendis.
Viimase Euroopa Parlamendi koosseisu Eesti liikmete Kaja Kallase, Marju Lauristini ja Yana Toomi poolt jagatud kogemusi

14.45–15.45 Arutelu laudkondades: kuidas edasi? Arutelu juhatavad sisse 3. märtsil riigikokku kandideerinud naised

Akadeemilise ajakirja Ariadne Lõng esitlus. Eve Annuk, peatoimetaja

15.45–16.00 Päeva kokkuvõte

16.15 Vastuvõtt Tartu Kunstimuuseumis.
Ülevaade näitusest “Isekeskis. Naine kujutamas naist“.
(Vähenähtud teosed kümnest erakogust ja mitmetest muuseumitest. Näitus keskendub küsimusele, kas ja kuidas on muutunud naise kujutamine kunstis naiste pilgu läbi.)

Seminari ettekanded jm materjalid

Marju Lauristin Euroopa Parlamendi kogemusest