Kannelmäe, Hanna – Reproducing or Challenging Heteronormativity? Representation of Gender, LGBTQ Characters And Queerness in Estonian Television Series on the Example Of “Pilvede All”

Kannelmäe, Hanna
Reproducing or Challenging Heteronormativity? Representation of Gender, LGBTQ Characters And Queerness in Estonian Television Series on the Example Of “Pilvede All”

Juhendaja: Kadri Aavik, MA
Õppeasutus: Balti Filmi- ja Meediakool

Uurimistöö tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2014

Lisad

Täistekst www.academia.edu