Inimkaubanduse vastu võitlemise võrgustiku tõhustamine Soome, Eesti ja Loode-Venemaa vahel (2008)

Projekti nimi: Inimkaubanduse vastu võitlemise võrgustiku tõhustamine Soome, Eesti ja Loode-Venemaa vahel

Kestus: mai – detsember 2008

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on tõhustada Eesti ja Soome valitsusväliste organisatsioonide  koostööd ja mõjutada seadusandjaid Eestis ja Soomes rakendama  tõhusamaid seadusandlikke vahendeid inimkaubitsemise ja prostitutsiooni vastu võitlemisel ning Eestis sarnaselt Rootsiga võtma vastu seaduse, mis kriminaliseeriks seksuaalteenuse ostmise.

Sihtgrupp: naisteühendused Soomes, Eestis ja Loode-Venemaal, seadusandjad

Tegevused: Projekti käigus viiakse läbi 2 seminari üks Soomes ja teine Eestis, mille eesmärgiks on saada osa  Põhjamaade parimatest praktikatest ja kogemustest ning kujundada ühtset hoiakut seksuaalteenuste ostmise kriminaliseerimise toetamiseks Eestis ja Soomes ning tugevdada inimkaubanduse vastu võitlemise võrgustiku koostööd. Lisaks on kavas korraldada kohtumisi poliitikute ja  ajakirjanikega.
Esimene seminar toimus Helsingis 11. juunil 2008. Seminaril osales 61 osavõtjat erinevatest  valitsusvälistest organisatsioonidest, poliitikud, ajakirjanikud ja ministeeriumide esindajad nii  Soomest kui Eestist.

Partnerid:

  • Soome Naisorganisatsioonide Ühendus (NYTKIS)
  • Peterburi Äri- ja ametinaiste Organisatsioon

Projektijuht: Liivi Pehk

Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu

237_img_norden_logo