Ilmunud on uus Ariadne Lõng

ariadne_esitlus_kodulehele

Võrdõigusvoliniku konverentsi „Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis” erinumber
Lae alla Ariadne Lõng 2015 (PDF)

Sisukord

Soostereotüübid ja episteemiline ebaõiglus
Endla Lõhkivi

Naisena võõras akadeemias: Kesk- ja Ida-Euroopa-päritolu naisteadlased problematiseerimas soolist võrdõiguslikkust Rootsi ülikoolides
Marion Pajumets, Triin Roosalu

Feminismi ja neoliberalismi problemaatiline suhe
Raili Marling

Millest me räägime, kui me räägime feminismist Eestis?
Redi Koobak

Soodiskursustest Eestis Nõukogude perioodil
Eve Annuk

Kui naised Bebelit lugesid
Tiina Ann Kirss

„Tüdrukut poisi käte vahelt magamast leida pole nende seas häbiasi.“ August Wilhelm Hupeli avaldatud talupoegade seksuaalelu kirjeldused eesti perekonna ajaloo kontekstis
Merili Metsvahi

Kristlik perekond ja perekonnaväärtuste ideoloogia
Anne Kull

Seksuaalvägivalla levimus, riskirühmad ja hoiakud Eestis
Kai Part, Made Laanpere, Hedda Lippus

„Ma ei ole naiskirjanik.“ Naistest, kirjandusest ja feministlikust teooriast tänapäeval
Toril Moi

Ebakõlas hääled feministlikus kooris
Madina Tlostanova

 

Lae alla Ariadne Lõng 2015 (PDF)