Soolise võrdõiguslikkuse ja spordi teemaline konverents Vilniuses 7. märtsil 2016

Tähistamaks Rahvusvahelist naistepäeva olümpiaaastal 2016, korraldas Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) konverentsi. Konverents toimus 7. märtsil 2016. aastal Vilniuses teemal: “Sooline võrdõiguslikkus ja sport”.

Naissportlased, treenerid, kohtunikud ja otsustajad rääkisid, mida tähendab olla naine spordimaailmas, kus endiselt on otsustajateks enamjaolt mehed.

Konverents sai teoks tänu Leedu Olümpiakomiteele, Põhjamaade Ministrite Nõukogule ja Põhjamaade saatkondadele Vilniuses. Konverentsil osalesid esindajad Euroopa Komisjonist, rahvusvaheline üldsus, Leedu spordiföderatsioonid, poliitikud, soolise võrdüõiguslikkuse organisatsioonid, meedia esindajad ning sportlased. Konverentsi eesmärgiks oli tõsta teadlikkust ja naiste osalust spordimaailmas, kuulata naissportlasi ja nende soovitusi ja ettepanekuid.

Nii nagu paljudes teistes valdkondades on ka spordis jätkuvalt otsustajateks mehed. Mida kõrgemale karjääriredelil minna, seda vähem on seal naisi leida, ütles oma ettekandes Virginija Langbakk Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktor. Positiivseks erandiks on Leedu, olles üks kahest maast Euroopas, kus rahvuslikku olümpiakomiteed juhib naine, endine sportlane Daina Gudzineviciute.