Heaolu edendamine Eestis soolist tasakaalu suurendades ja vabakonda kaasates. ENUT 20 (2017)

Projekti nimi: Heaolu edendamine Eestis soolist tasakaalu suurendades ja vabakonda kaasates. ENUT 20.

Kestus: 16.01–31.12.2017

Eesmärk: Otsene eesmärk on sooliselt võrdse kohtlemise toetamine, sooliste stereotüüpide vähendamine ning erinevate sihtgruppide ja avalikkuse soolise võrdõiguslikkuse alane teavitamine.

Kodanikeühenduste sihtrühmade professionaalsuse ja proaktiivsuse tõstmine, soolise võrdõiguslikkuse alase eestkostetegevuse ja sotsiaalse vastutustundlikkuse tõstmine, et tagada seeläbi meestele ja naistele võrdsem kohtlemine ühiskonnas.

Sihtgrupp: vabaühendused, poliitikud, ajakirjanikud, riigi ja kohalike omavalitsuste esindajad, ametiühingud, üliõpilased, täiskasvanukoolitajad, ärisektori esindajad, maakondlikud arenduskeskused.

Tegevused:

 • Võrdse palga päeva tähistamine
 • Ekspertide töögrupi arutelud soolise võrdõiguslikkuse terminoloogia ühtlustamiseks
  ENUT. Tööst võrdõiguslikkusealase terminoloogiaga. Ülle-Marike Papp
 • Heaolu arengukava meetmete ENUTi rakendusplaani 2017–2018 arutelu ja koostamine
 • ENUTi 20.  aastapäeva konverentsi  korraldamine
 • Konkursi “Parim sooteadlik MTÜ” korraldamine
 • Loodus- ja täppisteaduste valdkonna huvihariduse soolisest aspektist analüüsi tutvustamine
 • Mehed, naised ja IT – kas ja millised sooga seotud probleemid veebimaailmas on levinud. Analüüs ja arutelu
 • Uurimus naistevastasest kübervägivallast
 • Koolitused maakondlike arenduskeskuste nõustajatele
 • Nais- ja meesuurimuse teadusajakirja Ariadne Lõng väljaandmine ja esitlus

Partnerid: MTÜde soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustik, Sotsiaalministeerium, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, naisettevõtluse edendamise võrgustik

Projektijuht: Reet Laja