Glaase, Inga – Naiste kehaline aktiivsus ja seda mõjutavad tegurid Tallinna ja Harjumaa näitel

Glaase, Inga – Naiste kehaline aktiivsus ja seda mõjutavad tegurid Tallinna ja Harjumaa näitel (2004)

Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Osakond/õppetool: Sostiaalteaduskond, sotsiaaltöö osakond
Uurimuse juhendaja: Tiko Anne
Uurimuse tüüp: Magistritöö