EIGE visiit ja otseülekanne seminarilt “Eesti: poolel teel soolise võrdõiguslikkuseni”

28.-29. juunil toimub EL Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi visiit Eestisse. 29. juuni kl 9.00-12.30 toimub Tallinnas ka soolise võrdõiguslikkuse indeksi tutvustus ja pärast seda debatt “Estonia: Half Way To Gender Equality” (“Eesti: poolel teel soolise võrdõiguslikkuseni”), mida saab jälgida ka Postimees online vahendusel http://www.postimees.ee/3744667/otseulekanne-vordoigusindeksi-esitluselt-kuidas-jouda-sooliselt-vordsema-uhiskonnani

Homsel üritusel tutvustatakse soolise võrdõiguslikkuse indeksit, Eesti positsiooni ja võimalikke arengustsenaariume. Järgneb vestlus, kus poliitikud ja eksperdid otsivad lahendusi, kuidas jõuda võrdsema ühiskonnani. Teemadena tulevad jutuks näiteks probleem, kuidas saavutada Eestis õiglane sissetulekute jaotus ja mida teha soopõhise vägivalla kaotamiseks.

eige seminari kava