Eesti ja Gruusia vabaühenduste koostöö, Eesti kogemuse jagamine Adžaaria autonoomses vabariigis laste kaitsel ja naisettevõtluse toetamisel (2018-2019)

Projekti nimi: “Eesti ja Gruusia vabaühenduste koostöö, Eesti kogemuse jagamine Adžaaria autonoomses vabariigis laste kaitsel ja naisettevõtluse toetamisel.” (2018-2019)
 
Projekti kestvus: 1. oktoober 2018-31. august 2019
 
Eesti-Gruusia ühisprojekti eesmärk on Adžaaria Autonoomses Vabariigis lastevastase (kooli)vägivalla vähendamine ja naisettevõtluse edendamine. Projekti käigus koolitatakse Adžaaria sotsiaaltöötajaid ja pedagooge koolikiusamise märkamise ja lapse õiguste tagamise osas. Koostöös Adžaaria omavalitsuste esindajatega luuakse infopunktid, kuhu koondatakse Eesti ja Gruusia ekspertide poolt koostatud koolikiusamise-temaatilised trükised.
Adžaaria maapiirkonna naistele jagatakse teavet ettevõtluse alustamisest, konkurentsivõimelise äriplaani koostamisest ja mentorlusest.
Projekti raames toimub sotsiaalkampaania koolivägivalla äratundmiseks.
 

Koostööpartner Gruusias: NGO For Each Other

Projektijuht: Krista Reinhold

Projekti toetab: Eesti Vabariigi Välisministeerium