2. oktoobril Tallinnas töötuba “Naised ettevõtluses 3.0”

Arutelu eesmärgiks on suurendada naiste teadlikkust oma võimalustest ettevõtjana ja tuua Eesti ettevõtlusmaastikul juba tegutsevad naised selgemalt pildile. Kooskõlas Ettevõtluspäeva teemaga vaatame ettevõtluse, sh naisettvõtluse arengut läbi aja prisma. Sõna saavad „soliidse“ aja- ja arengulooga tegijad ning noored vast alustanud tegusad naised.

Oma pikaajalist kogemust jagavad noortele ettevõtlusalast koolitust ja ettevõtte loomise/arendamise praktilist tegevust korraldavad inimesed. Arutatakse, kas sellest on tõusnud kasu naisettevõtluse kasvule, mis on muutunud ettevõtluses viimaste aastate jooksul ja millised on arengutrendid, millest lähtuda noorte õpetamisel ja suunamisel ettevõtluse väga huvitavale, aga ka okkalisele rajale.

Noored tegijad räägivad, mis neid kannustas ettevõtte loomisel ja jagavad kogemusi oma esimestest sammudest ettevõtjana. Töötoas arutatakse üheskoos kuulajatega, kuidas naisi innustada ja julgustada ettevõtlusega tegelema.

Esinejad

Vestlust juhib Reet Laja

Osalemas on:

Epp Vodja, Junior Achievement, arendusjuht, staažikas koolitaja ja ettevõtluse propageerija
Liisi Hansen, Kaubandus-Tööstuskoda, ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht, Ettevõtlikkuse uudiskirja väljaandja
Lee Murrand, ettevõtja, BPW Estonia (Eesti Ettevõtlikud Naised, EENA)
Marianne Liiv, Kerge Sulg OÜ, ettevõtja, loovkirjutaja ja koolitaja
Tiina Tali, Ettevõtlike Noorte Koda (JCI), juhatuse liige; Coop Pank, turundus- ja kommunikatsioonijuht

Sõna saavad teisedki ettevõtlikud naised.

Sihtgrupp

Naised ettevõtluses ja juhtimises (praegused ja tulevased), meedia esindajad, ettevõtlust toetavad MTÜd ja avaliku sektori organisatsioonid

Töötoa korraldaja

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)

Toimumiskoht

Kogu päeva programm ja registreerimine

Kogu päeva programmi näha ja töötubadesse registreerida saab läbi veebilehe

ettevotluspaev.tallinn.ee/programm