Palgalõhe

Palgalõhe teemalised materjalid.   Terminoloogia Selgitatud palgalõhe tuleneb n-ö objektiivsetest teguritestehk sellest, et naised ja mehed on koondunud erinevatele ametialadele ja sektoritesseja töötavad erineva koormusega, naiste tööstaaž on üldiselt madalam, naised ja mehed on erineva hariduse ja eriala ning keeleoskusega. Selgitamata palgalõhe tähendab seda, et näiteks haridus, ametiala ja teised tegurid on meeste janaiste jaoks