Naised ja poliitika

European Women’s Lobby
The European Women’s Lobby (EWL) on suurim organisatsioon, mis ühendab Euroopa Liidu mittetulundusühingutest naisorganisatsioone. EWL-is on üle 4000 liikmeorgnisatsiooni 25-st EL-i riigist. EWL-i eesmärk on saavutada naiste ja meestvaheline võrdõiguslikkus Euroopas ning toimida EL-i tasemel kui poliitilisi otsustajaid ning naisorganisatsioone ühendav lüli.
ENUT on EWL-i liige alates 2004. aastast.

Naised parlamentides
Inter-Parliamentary Union’i koostatud andmebaas naiste osalusest parlamentides. Andmebaasis info nii rahvuslike pariamentide kohta. Samuti leiab eraldi lehtedelt kahe regionaalse otsevalitud parlamendi (Kesk-Ameerika ja Euroopa) anmed.

Naiste Poliitilise Osaluse Edendamise Keskus
Naiste Poliitilise Osaluse Edendamise Keskus Centre for Advancement of Women in Politics. Keskus tegeleb Euroopa Liidu laienemise ja soo temaatilise uurimisprojektiga.

Ameerika Naiste ja Poliitika Keskus (CAWP)
Ameerika Naiste ja Poliitika Keskus on ülikooli-põhine uurimis-, haridus- ja avalike teenuste keskus. Selle eesmärgiks on edendada naiste poliitikas ja valitsemises osalemise kohast teadlikkust ja teadmisi. Samuti aidata kaasa naiste mõju ja juhipositsiooni kasvule avalikus elus.

IDEA – sugu ja demokraatia
IDEA – International Institute for Democracy and Electoral Assistance on valitsustevaheline organisatsioon, mille eesmärgiks on toetada ja arendada jätkusuutlikku demokraatiat kõikjal maailmas.

Seotud teemad