Võimalikud lahendused ja ettepanekud võitluseks inimkaubandusega põhjamaades ja Balti riikides

Juuni alguses Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Leedu Siseministeeriumi poolt korraldatud inimkaubanduse vastase võitluse ekspertfoorumil palusid korraldajad spetsialistidel isiklikele töökogemustele tuginedes arutada, kuidas tõhusamalt tuvastada inimkaubanduse ohvreid. Siin saate lähemalt tutvuda ekspertide poolt välja toodud ühiste kitsaskohtade, võimalike lahenduste ja ettepanekutega.

Arutelu oli kantud asjaolust, et kuigi ekspertidel on inimkaubitsejate ja nende ohvrite kohta põhjalikud teadmised, ei ole võimude tegevus ikka veel piisavalt tõhus, et suuta neid tuvastada. Viimastel aastatel on aruteludes keskendutud inimkaubandusega võitlemise meetmetele riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning asjaolule, et inimkaubanduse tõkestamine nõuab piiriülest ja rahvusvahelist koostööd. Praegu tuleb endiselt keskenduda rohkem inimkaubanduse ohvrite tuvastamisele kohalikul tasandil. Kuidas saaksime üheskoos inimkaubanduse ohvreid paremini tuvastada?

Seetõttu palusid ekspertfoorumi korraldajad ümarlauaaruteludel osalenud spetsialistidel välja tuua kitsaskohad, lahendused ja ettepanekud ühistegevusteks ja koostööks Põhja-Euroopas.

2013. aastal kutsus Põhjamaade Ministrite Nõukogu ellu projekti eesmärgiga tuua kokku eksperdid Põhjamaadest, Balti riikidest ja Loode-Venemaalt kogemuste vahetamiseks ja igapäevatööks vajaliku kontaktvõrgustiku loomiseks.

Projekt koosnes neljast sündmusest, millest viimane toimuski juuni alguses Vilniuses. Põhjamaade Ministrite Nõukogu on otsustanud jätkata 2015. aastal võitlust inimkaubandusega ning on algatanud selleks uue projekti, mida koordineerib organisatsiooni esindus Eestis.

Loe lähemalt Põhjamaade Ministrite Nõukogu inimkaubanduse vastasest tegevusest, mida on koordineerinud organisatsiooni esindus Eestis.