Veerand sajandit Eesti ühinemisest ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooniga

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud 25. novembril Riigikogu konverentsisaalis konverentsi ja annab üle Valge Lindi Auhinna. Auhind antakse välja üksikisikule või organisatsioonile, kes möödunud aasta jooksul on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua konverents

Räägime naiste õigustest.
Veerand sajandit Eesti ühinemisest ÜRO naiste diskrimineerimise
kõigi vormide likvideerimise konventsiooniga

25. novembril 2016
Riigikogu konverentsisaalis Lossi plats 1, Tallinn

Esialgne kava

10.30-11.00 Osavõtjate registreerimine, tervituskohv
11.00-11.30 Sissejuhatavad sõnavõtud
Riigikogu esimees Eiki Nestor*
Riigikogu liige Heljo Pikhof
ENÜ eesistuja Harda Roosna

11.30-12.30 Kuidas on Eesti 25. aasta jooksul CEDAW konventsiooniga endale võetud kohustuste täitmisega hakkama saanud ja mis on kõige suuremad väljakutsed täna
Monika Haukanõmm, Vabaerakond
Kerstin Oudekki Loone, Eesti Keskerakond
Heljo Pikhof, Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Isamaa ja Res Publica Liidu esindaja*
Eesti Reformierakonna esindaja*

12.30-13.00 Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter

13.00-13.30 Kohvipaus

13.30-13.50 Kuidas on Eesti 25. aasta jooksul CEDAW konventsiooniga endale võetud kohustuste täitmisega hakkama saanud ja mis on kõige suuremad väljakutsed täna
Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esimees Rainer Kattel

13.50-14.30 Soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp
ENÜ peasekretär Eha Reitelmann
ENÜ eesistuja asetäitja, Eesti Maanaiste Ühenduse esinaineTiiu Soans

14.30-15.00 CEDAW komitee värskete soovituste tutvustamine- Eha Reitelmann

15.00-15.20 Valge Lindi Auhinna üleandmine

15.20-15.45 Kokkuvõte ja lõppsõnad

16.00-17.00 ENÜ volitatud esindajate koosolek

* esineja kinnitamisel