Valminud on heade praktikate kogumik „Parimad viisid võrdsete võimaluste loomiseks”

Kuidas arvestada sisukalt ja mõjusalt oma projektis soolise võrdõiguslikkuse, ligipääsetavuse ja võrdse kohtlemise nõudega? Ilmselt on nende küsimuste üle juurelnud paljud sturuktuuritoetusi kasutavate projektide meeskonnad nii taotluse koostamisel kui ka juba projekti ellu viies. Öeldakse, et mõistlik on õppida teiste vigadest, kuid meie pakume võimalust õppida õnnestumistest.

Selleks, et innustada projektide elluviijaid lisaks oma põhitegevusele – olgu selleks siis tööturuteenuste pakkumine, koolitamine või uute ehitiste rajamine – mõtlema ka sellele, et tegevused arvestaksid erinevast soost, rahvusest ja vanusest inimeste vajadustega ning oleksid ligipääsetavad, on ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus kokku kogunud parimad näited kogumikku „Parimad viisid võrdsete võimaluste loomiseks. Häid näiteid perioodil 2014-2020 struktuuritoetuste abil rahastatud projektidest“. Kogumikus on kokku seitse olulist küsimust, millele projekti ellu viies mõelda. Näiteks: kuidas kindlaks teha, mida meie sihtrühm vajab? Mida teha selleks, et projekt oleks kõigile ligipääsetav? Kuidas kaasata oma tegevustesse nii mehi kui ka naisi? Kuidas vältida teavitustegevustes soostereotüüpe? Lisaks mitmetele praktilistele näidetele on kogumikus lihtsad meelespead ja juhtnöörid, mis pakuvad ideid ja inspiratsiooni kõigile, kes projektide taotlemise ja elluviimisega tegelevad.

Tutvu kogumikuga SIIN

Kogumikku täiendavad inspireerivad videolood. Videotes tutvustavad kolm projekti, kuidas neil on õnnestunud oma eesmärke paremini täita, mõeldes läbi oma tegevused soolise võrdõiguslikkuse, ligipääsetavuse ning erinevate sotsiaalsete rühmade kaasamise perspektiivist. Vaata videoid siit:

Head praktikad aitasid kokku koguda ja kirjutada Haap Consulting OÜ ja videolugudesse püüda Loorebased OÜ. Täname oma koostööpartnereid!

Kui soovid kogumikku trükitud kujul endale tellida, siis anna palun sellest teada kompetentsikeskus@sm.ee.