Uus Euroopa Nõukogu tegevus seksismi vastu

2019. aasta märtsis võttis Euroopa Nõukogu ministrite komitee vastu uue soovituse seksismi ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks (Recommendation on Preventing and Combating Sexism). See tekst ei sisalda mitte ainult esimest rahvusvaheliselt kokku lepitud seksismi määratlust, vaid pakub välja ka konkreetsete meetmete komplekti selle laialt levinud nähtuse vastu võitlemiseks.

Seksismi esineb kõigis eluvaldkondades. Alates tänaval toimuvast rüselusest kuni naiste ignoreerimiseni töökohtumistel ja poiste pommitamiseni videomängude agressiivsete eeskujudega. Seksism on ka see, kui poliitikute puhul kommenteeritakse nende seeliku pikkust, mitte nende viimast parlamendi raportit. Kui seksistlik käitumine kuhjub, võib see viia diskrimineerimise ja isegi vägivalla aktsepteerimiseni.

Peasekretär Thorbjørn Jagland ütles: „Kedagi ei tohiks nende soo tõttu diskrimineerida. See on aluspõhimõte, mille praktikasse rakendamisest oleme me veel kaugel. Seksistliku käitumise ärahoidmiseks ja selle vastu võitlemiseks soovib Euroopa Nõukogu aidata tagada naistele ja meestele, poistele ja tüdrukutele võrdsed võimalused. ”

Seksism on kahjulik ja on soolise ebavõrdsuse põhjustaja. See tekitab väärtusetuse tunde, enesetsensuuri, muutusi käitumises ja põhjustab tervise halvenemist. Seksism mõjutab naisi ja tüdrukuid ebaproportsionaalselt. Mõned naisrühmad – näiteks poliitikud, ajakirjanikud, naiste inimõiguste kaitsjad või noored naised – võivad olla eriti haavatavad. Kuid see võib mõjutada ka mehi ja poisse, kui nad ei vasta stereotüüpsetele soorollidele. Lisaks võib seksismi mõju mõnele naisele ja mehele olla halvem etnilise kuuluvuse, vanuse, puude, sotsiaalse päritolu, usu, soolise identiteedi, seksuaalse sättumuse või muude tegurite tõttu.

Nende probleemidega tegelemiseks ja soovituse täieliku rakendamise soodustamiseks avas Euroopa Nõukogu just video- ja tegevuslehe hashtagiga #stopsexism ja loosungi “See it. Name it. Stop it.” Eesmärk on aidata laiemal üldsusel tuvastada seksismi ilminguid ning astuda nende vastu.

Lisateave Euroopa Nõukogu töö kohta seksismi ennetamisel ja selle vastu võitlemisel.