ENUTi suvekool 2019

Projekti “ENUT koos partneritega tasakaalus ja demokraatlikult areneva ühiskonna eest – võrdsuspoliitikat edendades“ raames korraldas ENUT 14.- 16. augustini Saaremaal Leisis suvekooli, kus käsitleti soolise võrdõiguslikkuse teemat. Eesmärgiks oli ühiselt selles valdkonnas saada ülevaade hetkeseisust ja arengutest lähitulevikus. Seda nii kohalikul tasandil, Eestis kui ka Euroopa Liidu ja ÜRO tasandil (vt. programm).

ENUTi senisest tegevusest ning tulevikuplaanidest andis ülevaate Reet Laja. Ettekanne: Reet Laja – Soolise võrdõiguslikkuse edendamine kuni aastani 2030

Naistevastase vägivalla teemat käsitlesid Hannaliisa Uusma ja Margo Orupõllu esitlused. Hannaliisa Uusma rääkis, milline on tänasel päeval kõrge riskiga lähisuhtevägivalla seis Eestis ning andis ülevaate Ohvriabi tegevustest, senistest arengutest ning tulevikuplaanidest. Margo Orupõld andis huvitava ülevaate oma ettevõtjaks saamise teest, kuidas ta jõudis vägivalla all kannatavate naiste toeks Pärnu naiste varjupaigas ning oma tulevikuplaanidest sotsiaalse ettevõtluse vallas.

Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse juht Liivi Pehk andis ülevaate, kuidas eurotoetused aitavad edendada soolist võrdõiguslikkust Eestist. Ettekanne: Liivi Pehk_– Eurotoetused ja VÕ. MKM struktuurivahendite õiguse ekspert Eve Kislov keskendus oma ettekandes naisettevõtluse olukorrale ning selgitas, mis on riigiabi. Ettekanne: Eve Kislov_– Naisettevõtlus ja struktuurivahendid

Soolise võrdõiguslikkuse ekspert Riina Kütt tutvustas European Womens Lobby tegevusi viimasel paaril aastal ning nende algatatud Purple Pacti feministliku majanduse sihte silmas pidades. Jurist ja soolise võrdõiguslikkuse volinik aastatel 2010-2015 Mari-Liis Sepper rääkis naistest IT-sektoris tänapäeval ning ajaloos. Ettekanne: Mari-Liis Sepper_– Naised ja IT

Psühholoog, ENUTi juhatuse liige Voldemar Kolga rääkis inimese identiteetidest ning nende kujunemisest. Soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp arutles soolise võrdõiguslikkuse valdkonna terminite üle. Ettekanne: Ülle-Marike Papp  – Kuidas rääkida sugude võrdsusest

Ühendust võeti ka Eestist hetkel eemal viibivate ekspertidega. TÜ anglistika professor ja anglistika osakonna juhataja, ENUTi juhatuse liige Raili Marling kontakteerus suvekoolilastega USAst ning rääkis oma kogemustest soouuringute kursuse läbiviimisest nii Tartu Ülikoolis kui USAs. TLÜ sotsioloogiamagister ning praegune EIGE (European Institute for Gender Equality) sidusrühmade suhete koordinaator Christian Veske andis EIGE kontorist Vilniuses, Leedus ülevaate EIGE viimastest arengusuundadest.

Kutsutud olid ka Sotsiaalministeeriumi Võrdsuspoliitikate osakonna esindajad, et saada ülevaade EV võrdsuspoliitika suundadest ja tulevastest selleteemalistest sündmustest Eestis. Käthlin Sander rääkiski soolise võrdõiguslikkuse töösuundadest ning 2020 kavandatavast rahvusvahelisest V meeste konverentsist. Ettekanne: Käthlin Sander_– Soolise võrdõiguslikkuse edendamine. Võrdsuspoliitika osakonna juhataja Liina Kanter andis ülevaate Heaolu arengukavast 2016-2023. Ettekanne: Liina Kanter – Heaolu arengukava arengud

Lõunakülalisteks olid Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro, kes rääkis uutest väljakutsetest seoses hiljti aset leidnud haldusreformiga ning ettevõtja Maire Forsel, kes rääkis ausalt väikeettevõtlusest ja sellest, miks tuleb riigile makse maksta. Maire Forseli samateemaline raamat “Palgatööst kõrini? Hakka ettevõtjaks!” on nüüd olemas ka ENUTi raamatukogus.

Suvekoolist osavõtjad jäid väga rahule programmi laiapõhjalisusega ning olid rõõmsad, et aega jäi ka aruteluks. Samuti toodi positiivsena välja, et suvekool andis võimaluse kokku tulla valdkonna inimestel, kes muidu elavad Eesti erinevates paikades (või on üldse mingil hetkel välismaal).

Suvekool toimus 14.-16. augustil 2019 Leisis Saaremaal. Täname majutust ja konverentsiruumi pakkunud Willa Ingat ning tervislikke lõunaid pakkunud kohvikut Agar Agar.