Uudiskiri 2/2019

ENUTi suvekool 2019

Projekti “ENUT koos partneritega tasakaalus ja demokraatlikult areneva ühiskonna eest – võrdsuspoliitikat edendades“ raames korraldas ENUT 14.- 16. augustini Saaremaal Leisis suvekooli, kus käsitleti soolise võrdõiguslikkuse teemat. Eesmärgiks oli ühiselt selles valdkonnas saada ülevaade hetkeseisust ja arengutest lähitulevikus.

ENUT Tallinna ettevõtluspäeval 2019

ENUT osales juba kolmandat aastat järjest Tallinna ettevõtluspäeval. Nagu eelmistel aastatel keskendusime ka tänavu naisettevõtluse tutvustamisele ning alles alustavate naisettevõtjate julgustamisele.

Tallinna ettevõtluspäev 2019

Euroopa naised 2019 auhind

Riina Küti artikkel annab ülevaate Euroopa Naised aastaauhinnast 2019.

Ülle-Marike Papp: Soolisuse representeerimine digiõpikutes

Käesolevast analüüsist selgusid naistegelaste alaesindatus uuritud õpikutes, stereotüüpsete soorollide sage esinemine, kahe soo vastanduv eraldamine, tüdrukute ja poiste koostegevuste vähesus, aga ka positiivsed näited e-õpikute võimalustest sooliselt tasakaalustatud kuvandite kasutamiseks.

Barbi Pilvre: Soovitused meediaorganisatsioonidele ja ajakirjanikele soolise tasakaalu saavutamiseks ajakirjandusorganisatsioonis ja meedia sisus

Järgnevad soovitused on abiks, et mõista, missugused on ajakirjanduse/meedia valdkonnas naiste ja meeste võrdsete võimaluste ja soolise tasakaaluga seotud peamised probleemid.

Uudiskirjandus

2019. aasta II poolel saabunud raamatute nimekiri.